• Thai Future Food Cluster
  • Thai Future Food Cluster
  • Thai Future Food Cluster

Thai Futrue Food Cluster


ผู้นำนวัตกรรมอาหารอนาคต คุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
To become an innovative leader for Future Food with international standard, producing healthy food with environmentally friendly.

หมวดหมู่สินค้า

Organic Food
Medical Food
Novel Food
Functional Food
Health&Wellness Food