หน้าแรก | สมาชิก

สมาชิก

บริษัท ซูกาเวีย จำกัด

ดร.จามร สมณะ

300 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

02-615-2355 / 081-457-1221

E-mail : sugavia@gmail.com

Line ID : -

Facebook : SugaviaSilkySweet

Website : www.sugavia.co.th

Product : หญ้าหวานและสารสกัดจากหญ้าหวานทดแทนน้ำตาล

Brand : ซูกาเวีย / Sugavia

Product feature :
ทำจากหญ้าหวาน organic 100% ที่พัฒนาขึ้นเอง ปลูกและสกัดเองด้วยเทคโนโลยี

Certification : อย., GMP, GAP และ Halal