หน้าแรก | กิจกรรม/ข่าวสาร

กิจกรรม/ข่าวสาร

Business Matching


กิจกรรมเพิ่มมูลค่ายอดขายให้กับสมาชิกคลัสเตอร์ผ่านกิจกรรม Business Matching จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้


ศึกษาดูงาน ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


สมาชิกคลัสเตอร์อาหารอนาคต พื้นที่กรุงเทพฯ ศึกษาดูงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลาดกระบังฯ


ศึกษาดูงาน ณ บจก.อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีน


สมาชิกคลัสเตอร์อาหารอนาคตพื้นที่กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานเครือข่ายพันธมิตร “บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีน”


ศึกษาดูงาน ณ Eat Lab และ KX


สมาชิกคลัสเตอร์ฯ ศึกษาดูงานเครือข่ายพันธมิตร “Eatlab & KX”


สมาชิกคลัสเตอร์ฯ เข้าร่วมเจรจาธุรกิจใน งาน Foodex 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น


คลัสเตอร์อาหารอนาคต พื้นที่กรุงเทพฯ นำสินค้ามาจัดแสดงร่วมกันในงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย Foodex 2018