หน้าแรก | กิจกรรม/ข่าวสาร

กิจกรรม/ข่าวสาร

กิจกรรมเชื่อมโยงให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมฯ


ประธานคลัสเตอร์และ CDA ของกลุ่มฯ ได้แก่ ดร.จามร, คุณลีลาวดี, คุณนาริยา, คุณบุญเกียรติ และคุณ ไพศาล


สมาชิกคลัสเตอร์ฯ เข้าร่วมเจรจาธุรกิจในงาน Biofach 2018 ณ ประเทศเยอรมนี


​สมาชิกคลัสเตอร์อาหารอนาคต พื้นที่กรุงเทพฯ ที่เข้าร่วมเจรจาธุรกิจและแสดงสินค้าในงาน Biofach 2018 ณ คูหาประเทศไทย (Thailand Pavilion) ประเทศเยอรมนี


ภาพข่าว “คลัสเตอร์อาหารอนาคต พื้นที่กรุงเทพฯ”


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบหมายให้สถาบันอาหารดำเนินกิจกรรมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต) พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561


กิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ก.พ. 61


ผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสมาชิกคลัสเตอร์อาหารอนาคต พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล


จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่ม รวมทั้งโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการงานของกลุ่ม คณะทำงาน


การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มรวมทั้งโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการงานของกลุ่ม คณะทำงานเพื่อร่วมดำเนินการพัฒนานวัตกรรมฯ ของคลัสเตอร์ฯ ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ