หน้าแรก | กิจกรรม/ข่าวสาร

กิจกรรม/ข่าวสาร

พัฒนากลุ่มให้มีนวัตกรรมโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมโดย NIA


พัฒนากลุ่มให้มีนวัตกรรมโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมจาก “สำนักงานนวัตกรรม แห่งชาติ"


ศึกษาดูงาน ณ สถาบันอาหาร


สมาชิกคลัสเตอร์อาหารอนาคตพื้นที่กรุงเทพฯ ศึกษาดูงาน “สถาบันอาหาร” เมื่อ วันที่ 12 ม.ค. 61