หน้าแรก | กิจกรรม/ข่าวสาร

กิจกรรมการประชุมกลุ่มฯ

กลุ่มคลัสเตอร์อาหารอนาคต พื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมกันกำหนดให้มีการประชุมกลุ่มอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่จัดสร้างกลุ่มฯ จนถึงปัจจุบันได้มีการจัดประชุมกลุ่มทั้งหมด 4 ครั้ง 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ สังสรรค์สมาชิกคลัสเตอร์อาหารอนาคต พื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหารือตกลงร่วมกันในการ พัฒนากลุ่มฯ

      

ครั้งที่ 1 วันที่ประชุม สถานที่ วาระประุชมที่สำคัญ
1 วันที่ 24 ก.พ. 61 ร้านเจคการ์เด้น กรุงเทพฯ การนำแผนกลุ่มปีที่ 1 สู่การปฏิบัติ
2 วันที่ 21 มี.ค. 61 บจก.อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีน จ.ปทุมธานี การจัดตั้งคณะทำงานดำเนินการในแต่ละกิจกรรมย่อยของกลุ่มในปีที่ 1
3 วันที่ 7 เม.ย. 61 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ การจัดทำกฎระเบียบ, เว็บไซต์กลุ่มและทบทวนความต้องการของกลุ่ม
4 วันที่ 23 พ.ค. 61 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ การออกบูธ Thaifex 2561 ในนามของกลุ่มฯ

                                                                         ภาพกิจกรรมประชุมกลุ่มฯ ครั้งที่ 1 ณ ร้านเจคการ์เด้น กรุงเทพฯ


                                                                

                                                               ภาพกิจกรรมประชุมกลุ่มฯ ครั้งที่ 2 ณ บจก.อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีน จ.ปทุมธานี

                                                                 

     

                                                                             ภาพกิจกรรมประชุมกลุ่มฯ ครั้งที่ 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ


                                         

                                                                                  ภาพกิจกรรมประชุมกลุ่มฯ ครั้งที่ 4 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ