วัตถุแต่งกลิ่น น้ำมันหอมระเหย สารสกัด

Special Price - บาท

แบรนด์ TCFF

รายละเอียดสินค้า

ชื่อกิจการ อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน 

โทร/โทรสาร 02-9525380 มือถือ 081-761-5453 

อีเมล์ sunan@tcff-thailand.com 

Website: www.tcff-thailand.com

ผลิตภัณฑ์ วัตถุแต่งกลิ่น น้ำมันหอมระเหย สารสกัด 

แบรนด์ TCFF 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ แต่งกลิ่นตามความต้องการของลูกค้า สนับสนุนการเกษตร สร้างชื่อให้ธุรกิจน้ำมันหอม 

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008 GMP HALAL HACCP