เคอร์ม่าซี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Special Price - บาท

QiMin Brand

รายละเอียดสินค้า

ชื่อกิจการ โชคชัยพาณิชย์ 

1.เคอร์ม่าซี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ตราคิมิน: Curma C Supplement QiMin Brand offers turmeric extracted powder which is two times stronger than a ready-to-drink one. It is made from a new innovative technology which helps lessen turmeric power’s strong smell. It can be also easily mixed in water and absorbed well into the body. Dissolve in water at all temperatures. Benefits of Curcuminoids in Turmeric 

1. They have antioxidants 50 times more than Vitamin E. 

2. They help liver detoxify and stimulate the secretion of the bile. 

3. They help burn fat in the body. 

4. They help prevent dementia. 

Texture: Powder 

Packaging: 15 Sachets Aluminium Foil in Paper Box (1 Sachets= 2 grms) 

2.ขมิ้นชันผง : Turmeric Powder : The 100% Turmeric Powder can be used for cooking and nourishing the skin , Turmeric Powder have Curcuminoids > 6% 

Texture: Powder 

Packaging: 10 grms ,350grms, 10kgs, 25kgs

3. ขมิ้นชันพร้อมดื่ม :Turmeric Drink : 

สูตรต้นตำรับ :original 

สูตรเติมน้ำตาล :sugar added 

สูตรผสมชาขาว :with white tea 

รสน้ำผึ้งผสมมะนาว :with honey lemon : easy to drink ,odorless ,Taste not bitter Texture: liquid Packaging: 350ml/bottle 

4. ชาธาตุ Four Elements Herbal Tea: We offer a variety of herbal tea such as Jasmine Tea, Oolong Tea, Safflower, Rosella, Cardamom, Chrysanthemum, etc 

Texture: ground 

Packaging: 20 Sachets per box(1 Sachets= 1.5 grms) 

5. Turmeric extract : water soluble 

Texture: Powder 

Packaging: 25kgs